Thursday, April 14, 2011

Šta je to psihološko kidnapovanje?


Nesklad u braku i razvod do koga može i ne mora da dođe, mogu da probude u jednom ili oba roditelja duboke psihološke probleme. Jedan ili oboje, mogu pokušati da reše ove svoje probleme pretvarajući sadašnjeg ili bivšeg partnera u Onog Drugog Roditelja u koga se aktivno smeštaju svi problemi: razlozi za neuspehe u braku i samog braka, loš uticaj na dete.